Velkommen til Elverum Turn

For oss handler turn om mer enn fysisk aktivitet. Vi skal legge til rette for turnglede, mestring og meningsfylt fellesskap på alle nivåer fra gymlek med ettåringer til konkurranseturn på høyt nivå.  

Påmelding

  Påmelding vil ligge klart innen oppstart 2. September....

Timeplan høst 2019

Bli støttemedlem

Mer informasjon kommer...

Våre sponsorer

LR Health & Beauty systems
LR Health & Beauty systems

LR Health & Beauty systems

Scandic Elgstua
Scandic Elgstua

Scandic Elgstua

Pizza bakeren
Pizza bakeren

Pizza bakeren

Elverum Takservice AS
Elverum Takservice AS

Elverum Takservice AS

Sport1 Elverum
Sport1 Elverum

Sport1 Elverum

Family SportsClub
Family SportsClub

Family SportsClub

Partier

GymLek

Konsept for de aller minste barna; opp til 5 år. Her har man hinderløyper, stasjoner, tematimer og frilek som stimulerer de motoriske ferdighetene som løpe, hoppe, balansere, henge og rotere. Det blir brukt mye musikk. 1-3-åringene må ha med seg en voksen på treningene.

Cheerleading

Det er aldri for sent å starte med cheerleading og vi har ingen øvre aldersgrense. I Elverum turn har vi tre ulike cheerleading partier. Mer info kommer

Salto

Et konsept som bygger videre på idrettens grunnstige. Du kan bli med fra 9 år. Salto står for sosialt, allsidig, lek, turn og oppvisning. Det finnes ulike arrangementer som Salto-helger og Salto-uker rundt omkring i landet man kan delta på.  

Les mer ...

Idrettens grunnstige

Allsidige treninger for barn fra 6-8 år. Her øves det på styrke, hurtighet, bevegelighet, rytme og romorientering både individuelt og i samarbeid med andre. Her går man også gjennom grunnleggende turnelementer som ruller, hjul, håndstående, stift, salto osv.

Konkurransepartier

Elverum turn har for tiden:

Apparat turn jenter

Apparat turn  jenter elite

Apparat turn gutter aspirant 6-10 år

Apparat turn gutter elite

Troppsgymnastikk

Utøverne her rekrutteres fra klubbens øvrige partier, samt andre klubber. 

Les mer ...

Tricking

Dette er en kort og god beskrivelse av tjenesten vi tilbyr. Hvis du har behov for denne tjenesten er det bare å ta kontakt med oss.

Siste nytt

TimeEdit Terning arena

Om oss

Om oss (mal)

I Elverum turn retter vi oss etter bestemmelser og rettigheter for barneidrett. Disse gjelder for utøvere til fylte 12 år.

For oss er det viktig å skape et miljø som oppleves trygt og preges av gjensidig respekt av alle involverte parter.  Foresatte skal være trygge på at deres barn og unge er i de beste hender under trening og konkurranser. 

 Alle utøvere skal være trygge på at de er inkludert i fellesskapet samtidig som alle blir sett og hørt som enkeltindivider, når de er i turnhallen. 

 Våre trenere skal være voksenpersoner som er der for utøverne fra de kommer til de forlater hallen. - Alle med verv og roller skal fremstå som solide og trygge voksenpersoner som våre utøvere kan søke til for å få den nødvendige trygghet.

Basis for dette miljøet er gjensidig respekt mellom trenere, utøvere, foreldre og alle klubbens involverte og for de verdiene vi bygger på.

For oss handler turn om mer enn fysisk aktivitet. Vi skal legge til rette for turnglede, mestring og meningsfylt fellesskap på alle nivåer fra gymlek med ettåringer til konkurranseturn på høyt nivå.

I begrepene glede, mestring og meningsfylt fellesskap legger vi følgende:

 • Glede: Vi ønsker at alle deltagere skal oppleve glede ved å drive med turn.
 • Glede kan knyttes til en personlig opplevelse av spenning og velvære.
 •  For de yngste henger glede nært sammen med lekpreget aktivitet mens det for andre knyttes til å lære noe nytt gjennom målbevisst trening.
 • Elverum turn tilbyr partier som passer for ulike behov.

Mestring: Vi ønsker at alle utøvere skal føle mestring gjennom turnaktivitet.

 • Følelse av mestring henger nært sammen med riktig utfordring. En god utfordring samsvarer med utøverens evner og ønsker.
 • Mestring måles ikke nødvendigvis opp mot andres prestasjoner, men følelsen av å strekke sine egne grenser sammen med andre.
 • Mestring gir en god følelse og styrker selvtilliten. Selvtillit gir mot og ønske om å lære mer.
 • For at alle skal kunne oppnå mestring på sitt nivå har vi partier som passer for ulike behov og ønsker.

Meningsfylt fellesskap: Alle utøvere skal oppleve fysisk aktivitet i et meningsfylt fellesskap.  Et meningsfylt fellesskap handler om å ha det moro sammen med andre, samtidig som den enkelte utøver opplever turnaktivitet som givende.

I et meningsfylt fellesskap opplever alle utøvere at de har mulighet til å påvirke sin egen situasjon, med tanke på hvor mye de skal trene og om de skal konkurrere eller ikke. I Elverum turn har vi utøvere med svært ulike ambisjoner og vi ønsker at alle skal oppleve glede, mestring og meningsfylt felleskap. Hos oss er det lov å turne fordi det gøy og det er lov å turne med ambisjoner. Vi har partier som passer for alle.

Hva betyr så dette i praksis? 

For våre utøvere betyr dette å:

 • Møte på trening med positiv innstilling
 • Engasjere seg positivt i de andre utøvernes prestasjoner  
 • Møter til alle treninger på sitt parti og sier ifra til trener ved fravær 
 • Ha håret oppsatt og være kledd i egnede treningsklær
 • Lytte til trenerne når de snakker og følge deres instruksjoner

For våre trenere betyr dette:

 • At aktiviteter tilpasses utøverne i gruppa, så langt det lar seg gjøre, slik at den enkelte kan oppleve mestring
 • At trenerrollen også innebærer å jobbe med fellesskap og solidaritet i gruppa 

For våre foreldre betyr dette:

 • Å motivere barna til å velge riktig parti slik at de har gode muligheter for å oppleve glede og mestring
 • Å sørge for at barna møter til alle treninger
 • Å snakke positivt om alle utøvere og trenere i klubben for å styrke fellesskapet i Elverum turn
 • Å heie på alle barn som deltar i konkurranser
 • Å ta opp saker med trener utenom treningstidene og ikke forstyrre treningen

Kontakt oss

2402 ELVERUM
10:00 - 22:00
 • Mandag10:00 - 22:00
 • Tirsdag10:00 - 22:00
 • Onsdag10:00 - 22:00
 • Torsdag10:00 - 22:00
 • Fredag10:00 - 21:00
 • LørdagStengt
 • SøndagStengt
Orgnr 980 874 842