Velkommen til Elverum Turn

For oss handler turn om mer enn fysisk aktivitet. Vi skal legge til rette for turnglede, mestring og meningsfylt fellesskap på alle nivåer fra gymlek med ettåringer til konkurranseturn på høyt nivå.  

Bli medlem

Her kan du melde deg inn og registrere en ny bruker. Alle tidligere brukere fra Mysoft er slettet. Barn under 15 år må få foresatte til å gjøre innmelding.

Les mer ...

Log inn

NIF innlogging

Timeplan Høst 2020

Oversikt over treningstider, dager og priser på alle partier i Terningen og Elverumshallen

Siste nytt

Takk til alle våre sponsorer

Scandic Elgstua
Scandic Elgstua

Scandic Elgstua

Sparebank 1
Sparebank 1

Sparebank 1

Eidsiva Energi
Eidsiva Energi

Eidsiva Energi

Bama
Bama

Bama

Ali Kaffe
Ali Kaffe

Ali Kaffe

Elkjøp
Elkjøp

Elkjøp

Amfi
Amfi

Amfi

Coca Cola
Coca Cola

Coca Cola

Dustin
Dustin

Dustin

Elverum Hus
Elverum Hus

Elverum Hus

Elverum Takservice AS
Elverum Takservice AS

Elverum Takservice AS

Family SportsClub
Family SportsClub

Family SportsClub

Flugger
Flugger

Flugger

JOH JOHANSEN KAFFE AS
JOH JOHANSEN KAFFE AS

JOH JOHANSEN KAFFE AS

LR Health & Beauty systems
LR Health & Beauty systems

LR Health & Beauty systems

Nortura
Nortura

Nortura

Presis Digitalprint AS
Presis Digitalprint AS

Presis Digitalprint AS

Ragn-Sells
Ragn-Sells

Ragn-Sells

Scandic Elgstua
Scandic Elgstua

Scandic Elgstua

Sport1 Elverum
Sport1 Elverum

Sport1 Elverum

Partier

Høstturnskole

Liker du airtrack, trampoline, ringer og bommer? Turnskole for alle barn og ungdom!

---

UKE 41: mandag -onsdag-torsdag og fredag Kl. 9-14

NB tirsdag er åpen hall med egen påmelding via kommunen.

Pris: 1200 kr eller 300 kr for enkeltdager

Påmelding: med navn og alder på deltager på Vipps: kjøp og salg, Elverum turn.

Frist: 1.10

Viktig Convid19 informasjon fra Elverum Turn!

Samme regler som tidligere gjelder.
De som er syke skal ikke komme på trening.

1. Oppmøte ved hoveddøra (Elverumshallen) Bak porten ved kunstgress(Terningen Arena)

2. Foreldre/ foresatte skal ikke være med inn.
3. Alle må registrere seg hos trener før de går inn. I tillegg må utøverne registreres på minidrett.no
4. Turnerne vasker hendene før,under og etter trening. 

5. Utøvere over 19 år skal holde 1 meter avstand til hverandre. 


Ha en fin turnuke hilsen Elverum turn
🤸‍♂️🤸‍♀️🤸‍♂️🤸‍♀️🤸‍♂️🤸‍♀️🤸‍♂️🤸‍♀️

Paraturn

Velkommen til Paraturn!

Man kan ta første gangen som en prøvetime. Passer barn og ungdom over 5 år. Denne timen vil inneholde trening av koordinasjon som rytme og balanse, styrke og kondisjon på en allsidig måte tilpasset hver enkel. Vi bruker stasjoner, løyper og en stor trampoline. Timen er åpen for alle typer funksjonsnedsettelser. 

Ved spørsmål kontakt Johanna 41615730  

Les mer ...

GymLek

Info uke 37: Nå starter alle gruppene! På mandag den 7.9 starter Gymlek 4 år og Gymlek 5 år! Her er det forhåndspåmelding og det er noen få plasser igjen. 

Send epost til firmapost@mail.1.elverumturn.no.co Du får svar om du har fått plass.

Møt opp ute foran inngangen så tar vi opprop og ev. en liten lek for å komme i gang. Barna blir deretter med trenerne inn i hallen og foreldre venter ute. Snakk gjerne med barnet om dette på forhånd. Vi er 3 trenere på 17 barn og har god mulighet å følge opp. I hallen har vi gode rutiner på smittevern. Vi beklager at ikke alle kan få plass i denne krevende tiden.

Les mer ...

Idrettens Grunnstige

Starter uke 37 om ingen endringer i Convid19 situasjonen

Allsidige treninger for barn fra 6-8 år. Her øves det på styrke, hurtighet, bevegelighet, rytme og romorientering både individuelt og i samarbeid med andre. Her går man også gjennom grunnleggende turnelementer som ruller, hjul, håndstående, stift, salto osv. 

Treningen betales halvårlig kr 1000 pluss et årlig forsikring/medlemskap på kr 300. Forsikringen følger kalenderåret Jan/Des.

Treningen foregår i Elverumshallen.

Åpent for alle.

IG/ SALTO

NYTT PARTI!

Grunnet mange påmeldte på Idrettens Grunnstige (og få på Saltopartiet) så åpner vi et parti til: Idrettens grunnstige/salto for barn fra 6-10 år i Terningen Arena sin flotte turnhall på tirsdager kl. 16.00-17.00. Her øver man på grunnleggende turnøvelser og bruker mye apparater som trampett og trampoline. Allsidig trening med fokus på turn gjennom høy aktivitet og lek.
Påmelding via epost firmapost@mail.1.elverumturn.no.co
merk IG/SALTO
Inngang er bak ved kunstgressbanen. utøverne blir hentet av trener, foreldre/foresatte kan ikke bli med inn.

Les mer ...

Tricking

Tricking, eller triksing, er en treningsdisiplin som kombinerer spark fra kampsport med saltoer og andre elementer fra turn og dansebevegelser fra breakdance. Tricking er en relativt ny sport som er en blanding av hovedsakelig kampsport og turn.  

Treningen betales halvårlig pluss et årlig forsikring/medlemskap på kr 300/350 Forsikringen følger kalenderåret Jan/Des.

  Det stilles ett krav til foreldre/utøvere på disse partiene: Må stille til dugnader i forbindelse med tilsynsvakter 1 kveld ca hver 6. uke.  

Åpent for alle.

Les mer ...

Turn Kvinner Turn menn

Elverum turn har lang tradisjon med apparat turn for gutter og jenter.

Utøverne her rekrutteres fra klubbens øvrige partier, samt andre klubber. 

Det er ikke mulig å melde seg inn på disse partiene via web (se info under)

Les mer ...

Cheerleading

Det er aldri for sent å starte med cheerleading og vi har ingen øvre aldersgrense.

Cheerleading er en lag idrett for gutter og jenter som består av løft, kast pyramider og turn. Dette har blitt en stor idrett i Norge og ble startet opp i Elverum turn høsten 2011. Vi har et senior lag for alle fra 15 år og oppover og et junior lag for de mellom 12 -16 år. Samt et Peewee lag for de mellom 8-12 år.

Det er åpent for alle og kreves ingen forkunnskaper for å melde seg på!    

Treningen betales halvårlig pluss et årlig forsikring/medlemskap på kr 300. Forsikringen følger kalenderåret Jan/Des.

  Det stilles ett krav til foreldre/utøvere på disse partiene: Må stille til dugnader i forbindelse med tilsynsvakter 1 kveld ca hver 6. uke.    

Treningen foregår i Elverumshallen

Åpent for alle.

Til informasjon:

Ceerleading helg har blitt flyttet til Elverumshallen pga bytte til konkurranse gulv for apparat turn i terningen arena.

I et brev fra Ifact som er vår leverandør på Gymnova har vi fått beskjed at Konkurranse gulvet til Gymnova ikke er egnet til bruk for Cheerleanding.

Vi må forholde oss til leverandør og garantier som gis på utstyr for å ivareta kvaliteten på dette også i henhold til TAIK sine rettningslinjer for leie av hall og utstyr.

Det har blitt gjort forespørsler på utvidet treningstid i Elverumshallen for å legge til rette for helge trening der. Vi har foreløpig fått treningstider på følgende:

Fredag 1700-1900

Lørdag 1230-1530

Søndag 1200-1500

Første og andre helg hver måned.

Det er også lagt inn søknad om treningstider på kvelden i helgene, samt trening i all skoletid på vår og høst.

Vi håper at dette blir et tilbud alle blir fornøyd med.

Mvh 

Hallansvarlig Robert Wolff

Les mer ...

Troppsgymnastikk

Troppsturn er en lagidrett for gutter og jenter hvor vi fokuserer på tumbling, trampet og trampoline. Grunnlaget for tropp legges på salto, idrettens grunnstige, trikking og eventuelt forparti apparat jenter.

  Det er ikke mulig å melde seg inn på disse partiene via web (se info under)  

Les mer ...

Voksenturn

 Avventer oppstart grunnet Convid19.  

Voksenturn er et av våre mest populære tilbud for både turnforeldre, gamle gymnaster og nye gymnaster. Tilbudet er for de som ønsker å leke samt trene i turnhallen, uavhengig av nivå og hvorvidt man har tidligere erfaring med turn.

Treningen betales halvårlig kr 1100 pluss et årlig forsikring/medlemskap på kr 350. Forsikringen følger kalenderåret Jan/Des.

Treningen foregår i Terningen

Åpent for alle.

Les mer ...

Kalender Terningen Arena

Om oss

Om oss (mal)

I Elverum turn retter vi oss etter bestemmelser og rettigheter for barneidrett. Disse gjelder for utøvere til fylte 12 år.

For oss er det viktig å skape et miljø som oppleves trygt og preges av gjensidig respekt av alle involverte parter.  Foresatte skal være trygge på at deres barn og unge er i de beste hender under trening og konkurranser. 

 Alle utøvere skal være trygge på at de er inkludert i fellesskapet samtidig som alle blir sett og hørt som enkeltindivider, når de er i turnhallen. 

 Våre trenere skal være voksenpersoner som er der for utøverne fra de kommer til de forlater hallen. - Alle med verv og roller skal fremstå som solide og trygge voksenpersoner som våre utøvere kan søke til for å få den nødvendige trygghet.

Basis for dette miljøet er gjensidig respekt mellom trenere, utøvere, foreldre og alle klubbens involverte og for de verdiene vi bygger på.

For oss handler turn om mer enn fysisk aktivitet. Vi skal legge til rette for turnglede, mestring og meningsfylt fellesskap på alle nivåer fra gymlek med ettåringer til konkurranseturn på høyt nivå.

I begrepene glede, mestring og meningsfylt fellesskap legger vi følgende:

 • Glede: Vi ønsker at alle deltagere skal oppleve glede ved å drive med turn.
 • Glede kan knyttes til en personlig opplevelse av spenning og velvære.
 •  For de yngste henger glede nært sammen med lekpreget aktivitet mens det for andre knyttes til å lære noe nytt gjennom målbevisst trening.
 • Elverum turn tilbyr partier som passer for ulike behov.

Mestring: Vi ønsker at alle utøvere skal føle mestring gjennom turnaktivitet.

 • Følelse av mestring henger nært sammen med riktig utfordring. En god utfordring samsvarer med utøverens evner og ønsker.
 • Mestring måles ikke nødvendigvis opp mot andres prestasjoner, men følelsen av å strekke sine egne grenser sammen med andre.
 • Mestring gir en god følelse og styrker selvtilliten. Selvtillit gir mot og ønske om å lære mer.
 • For at alle skal kunne oppnå mestring på sitt nivå har vi partier som passer for ulike behov og ønsker.

Meningsfylt fellesskap: Alle utøvere skal oppleve fysisk aktivitet i et meningsfylt fellesskap.  Et meningsfylt fellesskap handler om å ha det moro sammen med andre, samtidig som den enkelte utøver opplever turnaktivitet som givende.

I et meningsfylt fellesskap opplever alle utøvere at de har mulighet til å påvirke sin egen situasjon, med tanke på hvor mye de skal trene og om de skal konkurrere eller ikke. I Elverum turn har vi utøvere med svært ulike ambisjoner og vi ønsker at alle skal oppleve glede, mestring og meningsfylt felleskap. Hos oss er det lov å turne fordi det gøy og det er lov å turne med ambisjoner. Vi har partier som passer for alle.

Hva betyr så dette i praksis? 

For våre utøvere betyr dette å:

 • Møte på trening med positiv innstilling
 • Engasjere seg positivt i de andre utøvernes prestasjoner  
 • Møter til alle treninger på sitt parti og sier ifra til trener ved fravær 
 • Ha håret oppsatt og være kledd i egnede treningsklær
 • Lytte til trenerne når de snakker og følge deres instruksjoner

For våre trenere betyr dette:

 • At aktiviteter tilpasses utøverne i gruppa, så langt det lar seg gjøre, slik at den enkelte kan oppleve mestring
 • At trenerrollen også innebærer å jobbe med fellesskap og solidaritet i gruppa 

For våre foreldre betyr dette:

 • Å motivere barna til å velge riktig parti slik at de har gode muligheter for å oppleve glede og mestring
 • Å sørge for at barna møter til alle treninger
 • Å snakke positivt om alle utøvere og trenere i klubben for å styrke fellesskapet i Elverum turn
 • Å heie på alle barn som deltar i konkurranser
 • Å ta opp saker med trener utenom treningstidene og ikke forstyrre treningen

Kontakt oss

2402 ELVERUM
Orgnr 980 874 842