Velkommen til Elverum Turn

For oss handler turn om mer enn fysisk aktivitet. Vi skal legge til rette for turnglede, mestring og meningsfylt fellesskap på alle nivåer fra gymlek med ettåringer til konkurranseturn på høyt nivå.  

Bli medlem

Er du ny i Elverum Turn og skal melde på partier, trykk på "Bli medlem" knappen

  Husk at du må melde på barnet og ikke deg selv på partiet barnet skal være med på.  

For vilkår trykk her

Les mer ...

Log inn

Her kan du logge inn om du allerede er medlem og eller har vært med tidligere.

Les mer ...

Timeplan Vår 2020

Oversikt over treningstider, dager og priser på alle partier i begge hallene.

Våre sponsorer

LR Health & Beauty systems
LR Health & Beauty systems

LR Health & Beauty systems

Scandic Elgstua
Scandic Elgstua

Scandic Elgstua

Elverum Takservice AS
Elverum Takservice AS

Elverum Takservice AS

Sport1 Elverum
Sport1 Elverum

Sport1 Elverum

Family SportsClub
Family SportsClub

Family SportsClub

Sparebank 1
Sparebank 1

Sparebank 1

Scandic Elgstua
Scandic Elgstua

Scandic Elgstua

Eidsiva Energi
Eidsiva Energi

Eidsiva Energi

Presis Digitalprint AS
Presis Digitalprint AS

Presis Digitalprint AS

JOH JOHANSEN KAFFE AS
JOH JOHANSEN KAFFE AS

JOH JOHANSEN KAFFE AS

Flugger
Flugger

Flugger

Sport1
Sport1

Sport1

Bama
Bama

Bama

Nortura
Nortura

Nortura

Coca Cola
Coca Cola

Coca Cola

El-Kjøp
El-Kjøp

El-Kjøp

Partier

Juleshow i Terningen Arena 14. Desember kl 1500

VI ØNSKER HJERTELIG VELKOMMEN TIL JULESHOW FOR ALLE BARN OG UNGDOM SOM ER MEDLEMMER AV ELVERUM TURN

JULESHOWET HAR LANG TRADISJON I ELVERUM TURN.

HER FÅR ALLE PARTIER/GRUPPER MULIGHET TIL Å VISE SEG FREM MED ET LITE «SHOW» (3.MIN.).

TRENERNE HAR ANSVAR FOR SHOWET (TEMA OG MUSIKK).

DET TRENES TIL SHOWET DE SISTE TRENINGENE

FØR ARRANGEMENTET.

TRENER FOR HVERT PARTI GIR BESKJED OM UNGENE/UNGDOMMENE SKAL HA PÅ SEG NOE SPESIELT (EN FARGE, KOSTYME E.L.)

TA MED FAMILIE OG VENNER

- SE BREDDEN I ELVERUM TURN!

BILLETT KR. 100,- (BARN UNDER 16 ÅR GRATIS)

DUGNAD:

ALLE FORELDRE MÅ HA MED KAKE TIL SALG I PAUSEN

(Kan leveres fredag13. des. i TA kl. 17-20, om du ikke kommer på showet)

GRASROTA:

Bli med å støtte Elverum turn (gratis) gjennom grasrotandelen:

ELVERUM TURN org. nr. 980874842

Paraturn

ÅPEN DAG I TURNHALLEN (Elverumshallen)

Mandag den 6.januar kl. 18.00-19.00 sammen med foresatte eller støttekontakt.

Her får barna prøve seg i turnapparater og foreldre kan stille spørsmål til treneren.

Det vil bli paraturngruppe på mandager til dette tidspunktet ved nok interesse.

Kontaktinfo:

Johanna Brandsegg

41615730

GymLek

Konsept for de aller minste barna; opp til 5 år. Her har man hinderløyper, stasjoner, tematimer og frilek som stimulerer de motoriske ferdighetene som løpe, hoppe, balansere, henge og rotere. Det blir brukt mye musikk. 1-3-åringene må ha med seg en voksen på treningene. 

Treningen betales halvårlig kr 900 pluss et årlig forsikring/medlemskap på kr 300. Forsikringen følger kalenderåret fra Jan-Des.

Åpent for alle.

Les mer ...

Idrettens Grunnstige

Allsidige treninger for barn fra 6-8 år. Her øves det på styrke, hurtighet, bevegelighet, rytme og romorientering både individuelt og i samarbeid med andre. Her går man også gjennom grunnleggende turnelementer som ruller, hjul, håndstående, stift, salto osv. 

Treningen betales halvårlig kr 1000 pluss et årlig forsikring/medlemskap på kr 300. Forsikringen følger kalenderåret Jan/Des.

Åpent for alle.

Les mer ...

S.A.L.T.O

Et konsept som bygger videre på idrettens grunnstige. Du kan bli med fra 9 år. Salto står for sosialt, allsidig, lek, turn og oppvisning. Det finnes ulike arrangementer som Salto-helger og Salto-uker rundt omkring i landet man kan delta på.  

Treningen betales halvårlig kr 1200, pluss et årlig forsikring/medlemskap på kr 300. Forsikringen følger kalenderåret Jan/Des.

Les mer ...

Tricking

Tricking, eller triksing, er en treningsdisiplin som kombinerer spark fra kampsport med saltoer og andre elementer fra turn og dansebevegelser fra breakdance. Tricking er en relativt ny sport som er en blanding av hovedsakelig kampsport og turn.  

Treningen betales halvårlig pluss et årlig forsikring/medlemskap på kr 300/350 Forsikringen følger kalenderåret Jan/Des.

Åpent for alle.

Les mer ...

Cheerleading

Det er aldri for sent å starte med cheerleading og vi har ingen øvre aldersgrense.

Cheerleading er en lag idrett for gutter og jenter som består av løft, kast pyramider og turn. Dette har blitt en stor idrett i Norge og ble startet opp i Elverum turn høsten 2011. Vi har et senior lag for alle fra 15 år og oppover og et junior lag for de mellom 10 -15 år. Samt et Peewee lag for de mellom 6-10 år.

Det er åpent for alle og kreves ingen forkunnskaper for å melde seg på!    

Treningen betales halvårlig pluss et årlig forsikring/medlemskap på kr 300. Forsikringen følger kalenderåret Jan/Des.

Åpent for alle.

Les mer ...

Troppsgymnastikk

Troppsturn er en lagidrett for gutter og jenter hvor vi fokuserer på tumbling, trampet og trampoline. Grunnlaget for tropp legges på salto, idrettens grunnstige, trikking og eventuelt forparti apparat jenter.

  Det er ikke mulig å melde seg inn på disse partiene via web (se info under)  

Les mer ...

Voksenturn

Voksenturn er et av våre mest populære tilbud for både turnforeldre, gamle gymnaster og nye gymnaster. Tilbudet er for de som ønsker å leke samt trene i turnhallen, uavhengig av nivå og hvorvidt man har tidligere erfaring med turn.

Treningen betales halvårlig kr 1100 pluss et årlig forsikring/medlemskap på kr 350. Forsikringen følger kalenderåret Jan/Des.

Åpent for alle.

Les mer ...

Turn Kvinner Turn menn

Elverum turn har lang tradisjon med apparat turn for gutter og jenter.

Utøverne her rekrutteres fra klubbens øvrige partier, samt andre klubber. 

Det er ikke mulig å melde seg inn på disse partiene via web (se info under)

Les mer ...

Siste nytt

Kalender Terningen Arena

Om oss

Om oss (mal)

I Elverum turn retter vi oss etter bestemmelser og rettigheter for barneidrett. Disse gjelder for utøvere til fylte 12 år.

For oss er det viktig å skape et miljø som oppleves trygt og preges av gjensidig respekt av alle involverte parter.  Foresatte skal være trygge på at deres barn og unge er i de beste hender under trening og konkurranser. 

 Alle utøvere skal være trygge på at de er inkludert i fellesskapet samtidig som alle blir sett og hørt som enkeltindivider, når de er i turnhallen. 

 Våre trenere skal være voksenpersoner som er der for utøverne fra de kommer til de forlater hallen. - Alle med verv og roller skal fremstå som solide og trygge voksenpersoner som våre utøvere kan søke til for å få den nødvendige trygghet.

Basis for dette miljøet er gjensidig respekt mellom trenere, utøvere, foreldre og alle klubbens involverte og for de verdiene vi bygger på.

For oss handler turn om mer enn fysisk aktivitet. Vi skal legge til rette for turnglede, mestring og meningsfylt fellesskap på alle nivåer fra gymlek med ettåringer til konkurranseturn på høyt nivå.

I begrepene glede, mestring og meningsfylt fellesskap legger vi følgende:

 • Glede: Vi ønsker at alle deltagere skal oppleve glede ved å drive med turn.
 • Glede kan knyttes til en personlig opplevelse av spenning og velvære.
 •  For de yngste henger glede nært sammen med lekpreget aktivitet mens det for andre knyttes til å lære noe nytt gjennom målbevisst trening.
 • Elverum turn tilbyr partier som passer for ulike behov.

Mestring: Vi ønsker at alle utøvere skal føle mestring gjennom turnaktivitet.

 • Følelse av mestring henger nært sammen med riktig utfordring. En god utfordring samsvarer med utøverens evner og ønsker.
 • Mestring måles ikke nødvendigvis opp mot andres prestasjoner, men følelsen av å strekke sine egne grenser sammen med andre.
 • Mestring gir en god følelse og styrker selvtilliten. Selvtillit gir mot og ønske om å lære mer.
 • For at alle skal kunne oppnå mestring på sitt nivå har vi partier som passer for ulike behov og ønsker.

Meningsfylt fellesskap: Alle utøvere skal oppleve fysisk aktivitet i et meningsfylt fellesskap.  Et meningsfylt fellesskap handler om å ha det moro sammen med andre, samtidig som den enkelte utøver opplever turnaktivitet som givende.

I et meningsfylt fellesskap opplever alle utøvere at de har mulighet til å påvirke sin egen situasjon, med tanke på hvor mye de skal trene og om de skal konkurrere eller ikke. I Elverum turn har vi utøvere med svært ulike ambisjoner og vi ønsker at alle skal oppleve glede, mestring og meningsfylt felleskap. Hos oss er det lov å turne fordi det gøy og det er lov å turne med ambisjoner. Vi har partier som passer for alle.

Hva betyr så dette i praksis? 

For våre utøvere betyr dette å:

 • Møte på trening med positiv innstilling
 • Engasjere seg positivt i de andre utøvernes prestasjoner  
 • Møter til alle treninger på sitt parti og sier ifra til trener ved fravær 
 • Ha håret oppsatt og være kledd i egnede treningsklær
 • Lytte til trenerne når de snakker og følge deres instruksjoner

For våre trenere betyr dette:

 • At aktiviteter tilpasses utøverne i gruppa, så langt det lar seg gjøre, slik at den enkelte kan oppleve mestring
 • At trenerrollen også innebærer å jobbe med fellesskap og solidaritet i gruppa 

For våre foreldre betyr dette:

 • Å motivere barna til å velge riktig parti slik at de har gode muligheter for å oppleve glede og mestring
 • Å sørge for at barna møter til alle treninger
 • Å snakke positivt om alle utøvere og trenere i klubben for å styrke fellesskapet i Elverum turn
 • Å heie på alle barn som deltar i konkurranser
 • Å ta opp saker med trener utenom treningstidene og ikke forstyrre treningen

Kontakt oss

2402 ELVERUM
Orgnr 980 874 842