Velkommen til Elverum Turn

Timeplan/priser

Oversikt over treningstider, dager og priser på alle partier i Terningen og Elverumshallen, Trykk på bilde for og komme til selve timeplanen. 

Bli medlem/påmelding

For innlogging og påmelding.

Husk å lese nøye gjennom medlemsbetingelsene.

Les mer ...

Klubbtøy

Les om klubbtøy og bestilling  her.

Les mer ...

Håper å se så mange som mulig tilbake igjen i høst🤸🏼‍♀️

Oppstart er 15.08 uke 33🤸🏼‍♀️

Ved problemer med påmelding, send mail til medlemsansvarlig@mail.1.elverumturn.no.co

Takk til alle våre sponsorer

Coca Cola
Coca Cola

Coca Cola

Family SportsClub
Family SportsClub

Family SportsClub

Presis Digitalprint AS
Presis Digitalprint AS

Presis Digitalprint AS

Varemerke
Varemerke

Varemerke

Varemerke
Varemerke

Varemerke

Varemerke
Varemerke

Varemerke

Partier

Apparatturn konkurranse

Elverum turn har lang tradisjon med apparat turn for gutter og jenter.

Utøverne her rekrutteres fra klubbens øvrige partier, samt andre klubber. 

Det er ikke mulig å melde seg inn på disse partiene via web (se info under)

Les mer ...

Troppsgymnastikk konkurranse

Troppsturn er en lagidrett for gutter og jenter hvor vi fokuserer på tumbling, trampet og trampoline. Grunnlaget for tropp legges på salto, idrettens grunnstige, trikking og eventuelt forparti apparat jenter.

  Det er ikke mulig å melde seg inn på disse partiene via web (se info under)  

Les mer ...

Forparti apparatturn og troppsgymnastikk

Forparti er et parti hvor man "forbereder" seg til et eventuelt konkurranseparti senere. Her legger trenerne litt mer vekt på basistrening, bevegelighetstrening og grunnleggende trening, da dette er viktig for et godt grunnlag. Det er litt lek og moro på disse partiene også, men ikke like mye som på andre breddepartier. Så hvis lek er en viktig faktor for barnet ditt, anbefaler vi å velge et breddeparti i stedet. Disse partiene er for de som er spesielt interesserte. Det er ikke mulig å melde seg på disse partiene direkte fra nettsiden vår, men om dette er noe man ønsker, kan man sende mail til klubben, slik at det blir tatt videre til trenerne. 

Fra 5-8 år

 • Fullstendig oversikt finnes under "timeplan" ikonet øverst på siden.

Paraturn

Velkommen til Paraturn!

Man kan ta første gangen som en prøvetime. Passer barn og ungdom over 5 år. Denne timen vil inneholde trening av koordinasjon som rytme og balanse, styrke og kondisjon på en allsidig måte tilpasset hver enkel. Vi bruker stasjoner, løyper og en stor trampoline. Timen er åpen for alle typer funksjonsnedsettelser. 

Ved spørsmål kontakt Johanna 41615730  

 • Fullstendig oversikt finnes under "timeplan" ikonet øverst på siden.

GymLek

Lek og moro for de aller minste barna; opp til 5 år. Her har man hinderløyper, stasjoner, tematimer og frilek som stimulerer de motoriske ferdighetene som løpe, hoppe, balansere, henge og rotere. Det blir brukt mye musikk. 1-3-åringene må ha med seg en voksen på treningene.  

 • Fullstendig oversikt finnes under "timeplan" ikonet øverst på siden.

Idrettens Grunnstige

Allsidige treninger for barn fra 6-8 år. Her øves det på styrke, hurtighet, bevegelighet, rytme og romorientering både individuelt og i samarbeid med andre. Her går man også gjennom grunnleggende turnelementer som ruller, hjul, håndstående, stift, salto osv. 

 • Fullstendig oversikt finnes under "timeplan" ikonet øverst på siden.

IG/SALTO

Et konsept blandet med Idrettens Grunnstige og SALTO. Du kan bli med fra 8 -12 år. Salto står for sosialt, allsidig, lek, turn og oppvisning. Det finnes ulike arrangementer som Salto-helger og Salto-uker rundt omkring i landet man kan delta på.

 • Fullstendig oversikt finnes under "timeplan" ikonet øverst på siden.

Turnmix

Ett helt nytt tilbud for deg som ønsker en blanding av troppsgymnastikk og apparatturn! Her finner dere to partier, hvor ett av de er for 13-14år, mens det andre er for 15+år. Dette er et tilbud for både gutter og jenter. Treningene vil inneholde mye lek og aktivitet på både bom, skranke, frittstående, trampoline, trampett og tumbling. Treningsmulighet på tirsdager og/eller torsdager. Vi vil ha med deg!

 • Fullstendig oversikt finnes under "timeplan" ikonet øverst på siden.

Tricking

Tricking, eller triksing, er en treningsdisiplin som kombinerer spark fra kampsport med saltoer og andre elementer fra turn og dansebevegelser fra breakdance. Tricking er en relativt ny sport som er en blanding av hovedsakelig kampsport og turn.  Åpent for alle fra 7år og oppover.

 • Fullstendig oversikt finnes under "timeplan" ikonet øverst på siden.

Cheerleading

Dette partiet er flyttet til Hamar nå, men treningene vil foregå i elverumshallen.

Har dere noe spørsmål angående disse partiene, kan dere ta kontakt med Lotte Hvidsten på: lottis89@mail.1.hotmail.no.co

Voksenturn

Voksenturn er et av våre mest populære tilbud for både turnforeldre, gamle gymnaster og nye gymnaster. Tilbudet er for de som ønsker å leke samt trene i turnhallen, uavhengig av nivå og hvorvidt man har tidligere erfaring med turn.

Åpent for alle

 • Fullstendig oversikt finnes under "timeplan" ikonet øverst på siden.

Om oss

Om oss (mal)

I Elverum turn retter vi oss etter bestemmelser og rettigheter for barneidrett. Disse gjelder for utøvere til fylte 12 år.

For oss er det viktig å skape et miljø som oppleves trygt og preges av gjensidig respekt av alle involverte parter.  Foresatte skal være trygge på at deres barn og unge er i de beste hender under trening og konkurranser. 

 Alle utøvere skal være trygge på at de er inkludert i fellesskapet samtidig som alle blir sett og hørt som enkeltindivider, når de er i turnhallen. 

 Våre trenere skal være voksenpersoner som er der for utøverne fra de kommer til de forlater hallen. - Alle med verv og roller skal fremstå som solide og trygge voksenpersoner som våre utøvere kan søke til for å få den nødvendige trygghet.

Basis for dette miljøet er gjensidig respekt mellom trenere, utøvere, foreldre og alle klubbens involverte og for de verdiene vi bygger på.

For oss handler turn om mer enn fysisk aktivitet. Vi skal legge til rette for turnglede, mestring og meningsfylt fellesskap på alle nivåer fra gymlek med ettåringer til konkurranseturn på høyt nivå.

I begrepene glede, mestring og meningsfylt fellesskap legger vi følgende:

 • Glede: Vi ønsker at alle deltagere skal oppleve glede ved å drive med turn.
 • Glede kan knyttes til en personlig opplevelse av spenning og velvære.
 •  For de yngste henger glede nært sammen med lekpreget aktivitet mens det for andre knyttes til å lære noe nytt gjennom målbevisst trening.
 • Elverum turn tilbyr partier som passer for ulike behov.

Mestring: Vi ønsker at alle utøvere skal føle mestring gjennom turnaktivitet.

 • Følelse av mestring henger nært sammen med riktig utfordring. En god utfordring samsvarer med utøverens evner og ønsker.
 • Mestring måles ikke nødvendigvis opp mot andres prestasjoner, men følelsen av å strekke sine egne grenser sammen med andre.
 • Mestring gir en god følelse og styrker selvtilliten. Selvtillit gir mot og ønske om å lære mer.
 • For at alle skal kunne oppnå mestring på sitt nivå har vi partier som passer for ulike behov og ønsker.

Meningsfylt fellesskap: Alle utøvere skal oppleve fysisk aktivitet i et meningsfylt fellesskap.  Et meningsfylt fellesskap handler om å ha det moro sammen med andre, samtidig som den enkelte utøver opplever turnaktivitet som givende.

I et meningsfylt fellesskap opplever alle utøvere at de har mulighet til å påvirke sin egen situasjon, med tanke på hvor mye de skal trene og om de skal konkurrere eller ikke. I Elverum turn har vi utøvere med svært ulike ambisjoner og vi ønsker at alle skal oppleve glede, mestring og meningsfylt felleskap. Hos oss er det lov å turne fordi det gøy og det er lov å turne med ambisjoner. Vi har partier som passer for alle.

Hva betyr så dette i praksis? 

For våre utøvere betyr dette å:

 • Møte på trening med positiv innstilling
 • Engasjere seg positivt i de andre utøvernes prestasjoner  
 • Møter til alle treninger på sitt parti og sier ifra til trener ved fravær 
 • Ha håret oppsatt og være kledd i egnede treningsklær
 • Lytte til trenerne når de snakker og følge deres instruksjoner

For våre trenere betyr dette:

 • At aktiviteter tilpasses utøverne i gruppa, så langt det lar seg gjøre, slik at den enkelte kan oppleve mestring
 • At trenerrollen også innebærer å jobbe med fellesskap og solidaritet i gruppa 

For våre foreldre betyr dette:

 • Å motivere barna til å velge riktig parti slik at de har gode muligheter for å oppleve glede og mestring
 • Å sørge for at barna møter til alle treninger
 • Å snakke positivt om alle utøvere og trenere i klubben for å styrke fellesskapet i Elverum turn
 • Å heie på alle barn som deltar i konkurranser
 • Å ta opp saker med trener utenom treningstidene og ikke forstyrre treningen

TimeEdit

Kontakt oss

Vi bruker cookies for at nettstedet skal fungere bra.
Trykk vis mer for å lese om personvern og cookies