user_mobilelogo

Ved oppsigelse av medlemskap. (01.02.2018)

Utmelding må skje skriftlig i dette skjema innen våre frister. Dere er medlem så lenge dere ikke sier opp deres medlemskap satte friseter. 

Fristene er:

  • innen 20.12 (for å si opp plassen før vårsemesteret).
  • innen 01.06 (for å si opp plassen før høstsemesteret). Gjelder ikke gymlek og idrettensgrunnstige. Blir automatisk utmeldt i juni. Nye påmeldinger i august. Konkuranse, PeeWee og Tropp blir automatisk overført til vårsemester.

Utmeldingen er ikke gyldig kun ved å la være å stille opp på treninger eller gi muntlig beskjed til trenerVed manglende skriftlig utmelding, eller for sen utmelding blir du fakturert for hele semesteret, uavhengig av hvor mye/lite man har valgt å benytte seg av plassen. Etter 3 purring blir faktura sendt til Innkasso Visma Collector AS.

Utmeldingen er gyldig og gjelder f.o.m den datoen vi har fått beskjed om det pr mail om ikke annet er avtalt.

Utmelding innebærer at forsikringen til barnet trer ut av kraft, og gymnasten kan derfor ikke stille på trening etter at vi har mottatt avmelding. 

Nye medlemmer og utmelding: Når dere får tilbud om plass og takker ja til plassen, er det en bindende påmelding. Det vil si at dere forplikter deg til å være medlem ut semesteret, og må følge rutinene for oppsigelse av medlemskap.

Etter dere har trykt på send, så får dere en mail på bekreftelse. Den har ikke gått igjenom om dere ikke får den.