user_mobilelogo

SAKSLISTE:

Sak 1. Åpning

Sak 2. Godkjenning av innkalling

Sak 3. Valg av ordstyrer og referent

Sak 4. Ekstraordinær sak: Valg av ny leder.
Informasjon rundt saken: Alexandru Pop ble i ordinært årsmøte foreslått og valgt inn som leder i Elverum turn, men som hovedtrener var saken uklar og han ble i ettertid vurdert inhabil. Han kunne derfor ikke inntre som styreleder. Styrets forslag til ny leder er Frode Kristoffersen (far til Mille på konkurranseturn).

Sak 5. Valg av to protokollunderskrivere

Mvh

Styret i Elverum turn

v/styremedlem

Tore Hornsletten